PRO DALŠÍ INFORMACE, OHLEDNĚ NABÍDKY, ČI DOSTUPNOSTI VÍŘIVKY, VOLEJTE NA ČÍSLO +420 778 000 752

Jak nainstalovat vířivku svépomocí

Instalace vířivé vany může být složitý proces, protože je nutné zajistit, aby byla správně napojena na elektřinu a vodu. Zde jsou kroky, které vám pomohou správně nainstalovat vířivou vanu:

  1. Zvažte umístění: Přemýšlejte o tom, kde chcete vířivku umístit. Měli byste ji umístit na rovné a pevné podložce, která bude schopna unést hmotnost vody a lidí.

  2. Připravte si potřebné nástroje: Pro instalaci budete potřebovat šroubovák, kladivo, měřidlo, kleště a pájku.

  3. Připojte elektřinu: Připojte vířivku k elektrické zásuvce. Ujistěte se, že je zásuvka uzemněná a že je kabel dostatečně dlouhý, aby se dal připojit k vířivce.

  4. Připojte vodu: Připojte vířivku k vodovodnímu zdroji. Ujistěte se, že jsou všechny spoje utěsněné, aby nedošlo k úniku vody.

  5. Instalujte vířivku: Položte vířivku na vybrané místo a pomocí šroubů ji připevněte na podložku.

  6. Připojte trubky: Připojte trubky k vířivce pro přívod vody a odtok.

  7. Zkontrolujte těsnost: Zkontrolujte, zda jsou všechny spoje utěsněné a zda neuniká voda.

  8. Zkontrolujte elektřinu: Zkontrolujte, zda je vířivka správně připojena k elektrické zásuvce a zda funguje.

  9. Naplňte vodou: Naplňte vířivku vodou a zkontrolujte, zda vše funguje správně.

Zpět do obchodu